Vaccin, medicin och behandling mot covid-19

Det finns inget godkänt vaccin mot covid-19 än. Här kan du läsa om planen för vaccinering, hur Sverige kommer att göra med de risker som kan finnas med vaccinet, om medicin mot covid-19 och om hur man kan behandla covid-19.

Plan för vaccination mot covid-19 i Sverige

Regeringen har bett Folkhälsomyndigheten att ta fram en plan
för hur vaccinationen mot covid-19 ska gå till.
Syftet med är att klara av att vaccinera de som bor i Sverige.
Planen för vaccination mot covid-19 tas fram tillsammans av

 • Folkhälsomyndigheten
 • Socialstyrelsen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • nationella samordnaren för covid-19-vaccin
 • smittskyddsläkare och representanter från regionerna.

Sverige samarbetar också med andra länder inom EU (Europeiska unionen)
för att köpa vaccin mot covid-19.

Äldre och riskgrupper ska vaccineras först

Folkhälsomyndigheten har föreslagit vilka grupper
som ska vaccineras först när det finns ett godkänt vaccin
mot covid-19 i Sverige.
Personer som är 70 år och äldre, övriga riskgrupper
och personal inom vård och omsorg ska vaccineras först.
Det här är en första del av planen för vaccination mot covid-19 i Sverige.

Vaccin mot covid-19 måste godkännas av EU
och Läkemedelsverket

För att ett vaccin ska kunna godkännas i EU (Europeiska unionen)
ska det oftast först granskas av experter från alla länder i EU,
bland annat av Läkemedelsverket i Sverige.
Ett vaccin kan bli godkänt om den som har tillverkat vaccinet
kan bevisa att det fungerar.
EU kräver också att den som tillverkar vaccin måste göra studier
för att testa att vaccinet fungerar som det ska.
När man bedömer om ett vaccin ska godkännas eller inte
jämför man nyttan med vaccinet med de risker som kan finnas,
till exempel biverkningar.
Och när vaccinet är godkänt kontrolleras det också
för att man ska kunna upptäcka nya biverkningar.

Läkemedelsverket arbetar mot
risker och biverkningar med vaccin

Läkemedelsverket arbetar för att
vaccinerna mot covid-19 ska vara säkra.
Att ett vaccin är säkert innebär
att det inte har många eller svåra biverkningar
och att personer som får vaccin inte får sjukdomar av det.
En biverkning är när vaccinet verkar på ett sätt som du inte vill,
till exempel om du blir trött eller får ont i magen av det.

Läkemedelsverket ska

 • se till att det blir lätt att berätta för Läkemedelsverket
  om biverkningar av vaccinet.
  Både personer som har fått vaccin
  och personer som arbetar i sjukvården
  ska kunna berätta om biverkningar.
 • tala om för alla som får vaccin att de ska berätta för Läkemedelsverket om de får biverkningar
 • läsa och jämföra många olika register
  för att få veta om en biverkning kan bero på vaccinet.

Europeiska kommissionen har
godkänt en medicin

Europeiska kommissionen, som är EU:s regering,
har godkänt medicinen Veklury (remdesivir) för
de som har sjukdomen covid-19.

Behandla covid-19

Sjukdomen covid-19 är som en förkylning eller influensa
för de flesta.
Du behöver inte åka till sjukhus om det är så för dig.
Men om du är mycket sjuk behöver du åka till sjukhus.

Ring till din vårdcentral om du plötsligt blir sämre
och har svårt att andas även när du vilar.

Eller ring 112 för att få en ambulans om du är mycket sjuk.

Det finns människor och företag som säljer produkter
och säger att de hjälper mot covid-19.
Men de ljuger.
Ofta säljs de här produkterna på internet.
Det är olagligt att säja att något kan bota eller skydda mot covid-19.
Flera myndigheter arbetar med att få bort de här produkterna.

Köp ingenting som någon säger hjälper mot covid-19.
Anmäl till din kommun om du ser att någon säljer sådant.
Du kan också mejla till Livsmedelsverket på
registrator@slv.se.

Gör så här för att må bättre

Det här kan du göra för att må bättre
om dina symptom känns som förkylning eller influensa:

 • Drick mycket. Det är extra viktigt om du har hosta eller feber.
 • Ha flera kuddar under huvudet när du sover.
 • Ta värktabletter som gör att febern går ner.
 • Vila mycket. Men gå upp och rör på dig ibland om du kan.
  Lungorna arbetar sämre om du ligger stilla länge.
  Det kan göra att du är sjuk längre.

Här kan du läsa fler råd hos 1177 Vårdguiden:

Råd om covid-19

(Informationen är inte på lättläst svenska.)

Om du behöver åka till sjukhus

En del som har covid-19 får lunginflammation.
De kan bli mycket sjuka och få svårt att andas.
Om det händer dig måste du åka till sjukhus.
Där kan du få en mask med syrgas över munnen för att andas lättare.
Du kan också få hjälp att andas med en maskin som kallas respirator.

Kontakta vården om du är sjuk länge

En del som har covid-19 är sjuka lång tid.
Det är särskilt vanligt bland dem som har varit på sjukhus.

Om du har haft covid-19
och har symtom kvar länge
kan du behöva rehabilitering för att bli frisk.

Kontakta din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden
för att få veta vem du ska kontakta om det.

Uppdaterades