Skola och barnomsorg

Här finns information om vad som gäller nu för förskolor, skolor och annan utbildning och covid-19-smittan.
Uppdaterades

Grundskolor och förskolor

I höst ska grundskolor och förskolor fortsätta vara öppna
som de varit tidigare.
Elever som är sjuka och kan smitta andra ska vara hemma.
Elever som är friska och inte har några symtom på covid-19
ska fortsätta att gå i skolan.

Regeringen har bestämt att högstadie-skolor ska få undervisa
eleverna på distans för att det inte ska bli så många elever i skolan
eller i kollektivtrafiken, till exempel på bussar eller i tunnelbanan.
Det här gäller från och med 11 januari.

Om du vill veta vad som gäller för en särskild skola eller förskola
ska du kontakta rektorn eller den som har ansvar
för skolan eller förskolan.

Om det blir mer smitt-spridning kan skolor eller förskolor stänga.
Detta bestämmer i så fall den som har ansvar för skolan
tillsammans med en smittskydds-läkare.

Länk till information om att minska smitt-spridning
Sidan är inte på lättläst svenska.

Länk till regler för förskolor och skolor som behöver stänga
Sidan är inte på lättläst svenska.

Länk till Skolverket med frågor och svar
om förskolor, skolor och skolor för vuxna
Sidan är inte på lättläst svenska.

Skolor är inte allmän sammankomst

Nu får man inte får ha allmänna sammankomster
där mer än 8 personer samlas.
Skolor och förskolor räknas inte som allmän sammankomst.
Skolverket säger att skolorna ändå ska försöka ordna
så att det inte blir trängsel i rum där många samlas,
till exempel i matsalen eller aulan.

Gymnasieskolor, högskolor och andra skolor för vuxna

Gymnasie-skolor får undervisa
både på distans och i skolan

Gymnasie-skolor får undervisa både på distans via internet
och ha vanliga lektioner i skolan.
Men för några elever fungerar det inte så bra
med undervisning på distans.
Därför kan skolorna göra undantag för dessa elever
och undervisa dem bara i skolan. 

Folkhälsomyndigheten bestämde tidigare
att gymnasie-skolor skulle blanda undervisning på distans via internet
med vanliga lektioner i skolan till 1 april 2021.
Men från 1 april finns ingen särskild regel
om hur gymnasie-skolorna ska göra.
Varje gymnasie-skola får själv bestämma om de ska
ha undervisning på distans via internet eller vanliga lektioner i skolan.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webplats
om undantag från att undervisa på distans
(sidan är inte på lättläst svenska)

Skolor för vuxna, som Komvux, högskolor och folkhögskolor
räknas som arbetsplatser, säger Folkhälsomyndigheten.
Där gäller alltså samma råd och regler som i resten av samhället
för att minska risken att sprida smitta.

Länk till information om distansutbildning för att minska trängsel
Sidan är inte på lättläst svenska.

Studiestöd

CSN har nu förändrat delar av studiestödet
så att det passar situationen med pandemin.
Det finns också nya regler för dig som betalar tillbaka
på ditt studielån och har dåligt med pengar
och svårt att betala nu. 

Länk till CSN med information om vad som gäller
för studiestöd under pandemin.

Informationen är inte på lättläst svenska