Skola och barnomsorg

Här finns information om vad som gäller nu för förskolor, skolor och annan utbildning och covid-19-smittan.

Grundskolor och förskolor

I höst ska grundskolor och förskolor fortsätta vara öppna

som de varit tidigare.

Elever som är sjuka och kan smitta andra ska vara hemma.

Elever som är friska och inte har några symtom på covid-19

ska fortsätta att gå i skolan.

 

Om du vill veta vad som gäller för en särskild skola eller förskola

ska du kontakta rektorn eller den som har ansvar

för skolan eller förskolan.

 

Om det blir mer smitt-spridning kan skolor eller förskolor stänga. 

Detta bestämmer i så fall den som har ansvar för skolan

tillsammans med en smittskydds-läkare.

 

Länk till information om att minska smitt-spridning

Sidan är inte på lättläst svenska.

 

Länk till regler för förskolor och skolor som behöver stänga

Sidan är inte på lättläst svenska.

 

Länk till Skolverket med frågor och svar

om förskolor, skolor och skolor för vuxna

Sidan är inte på lättläst svenska.

Skolor är inte allmän sammankomst

Nu får man inte får ha allmänna sammankomster

där mer än 50 personer samlas.

Skolor och förskolor räknas inte som allmän sammankomst.

Skolverket säger att skolorna ändå ska försöka ordna

så att det inte blir trängsel i rum där många samlas,

till exempel i matsalen eller aulan.

Gymnasieskolor, högskolor och andra skolor för vuxna

Under våren 2020 sa Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolor,

högskolor, Komvux, yrkeshögskolor och liknande skolor

skulle ha undervisning på distans, till exempel med videolänk.

Från den 15 juni behöver de inte längre det.

 

I höst kommer dessa skolor att ha undervisning

i sina lokaler som tidigare.

Det kan bli trängsel på bussar, tåg, spårvagnar och tunnelbana

när elever åker till och från sina skolor.

För att minska trängseln kan vissa gymnasieskolor

ha både undervisning på distans

och i skolans lokaler, säger regeringen.

 

Skolor för vuxna, som Komvux, högskolor och folkhögskolor

räknas som arbetsplatser, säger Folkhälsomyndigheten.

Där gäller alltså samma råd och regler som i resten av samhället

för att minska risken att sprida smitta.

 

Länk till information om distansutbildning för att minska trängsel

Sidan är inte på lättläst svenska.

Studiestöd

CSN har nu förändrat delar av studiestödet
så att det passar situationen med pandemin.
Det finns också nya regler för dig som betalar tillbaka
på ditt studielån och har dåligt med pengar
och svårt att betala nu. 

Länk till CSN med information om vad som gäller
för studiestöd under pandemin.

Informationen är inte på lättläst svenska

Uppdaterades