Regler och förbud

På grund av det nya viruset corona har regeringen bestämt om nya regler och förbud.

Från 1 oktober är det tillåtet med besök på äldreboenden

Från 1 oktober är det tillåtet med besök på äldreboenden,
det är alltså inte besöksförbud längre.

Före 1 oktober går det att göra undantag från besöksförbudet,
men bara om det är helt nödvändigt,
till exempel om den som bor på äldreboendet
inte har så lång tid kvar att leva.

Kontakta din kommun eller den som är ansvarig på äldreboendet
för att få veta vad som gäller.

Förbjudet med allmänna sammankomster med över 50 personer

Från och med den 29 mars får allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar ha högst 50 personer.
Den tidigare regeln om högst 500 personer gäller inte längre.
De nya reglerna är till för att minska smittspridning.

Som allmänna sammankomster räknas:

 • demonstrationer eller samlingar för att säga sin mening
  eller informera om privata och allmänna frågor
 • föreläsningar eller föredrag för att undervisa
  eller sprida kunskap till människor
 • samlingar för tro och religion, till exempel gudstjänster
 • teaterföreställningar, bioföreställningar, konserter
  eller andra samlingar för konst och kultur
 • andra samlingar som mötesfriheten ger rätt till

Som offentlig tillställning räknas:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • att ordna samlingar för att dansa
 • tivoli, cirkus och festtåg, till exempel karnevaler eller parader
 • marknader och mässor, till exempel bokmässor och trädgårdsmässor
 • andra tillställningar som inte räknas som allmän sammankomst

Att gå i skolan, handla i affärer och åka tåg, buss och spårvagn är tillåtet
och räknas inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Polisen har rätt att stoppa allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar
som bryter mot regeln om högst 50 personer.
Den som ordnar någon sådan samling
kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Just nu är det förbjudet att resa till Sverige

Från den 19 mars är det förbjudet
att resa till Sverige från andra länder.
Förbudet gäller resor från länder utanför EU
som inte är nödvändiga.
Förbudet är för att hindra smittan från corona-viruset
och sjukdomen covid-19 att spridas. 

Dessa får fortfarande resa till Sverige:

 • Personer som är svenska medborgare
 • Familjemedlemmar till svenska medborgare
  som arbetar för ett svenskt företag utomlands,
  för en svensk myndighet utomlands,
  eller en internationell organisation utomlands,
  om arbetsgivaren sagt att personen
  och-eller anhörig till personen ska resa hem.
 • Personer som är medborgare i ett EES-land,
  i Storbritannien eller Schweiz, eller familjemedlemmar
  till sådana personer.
 • Personer som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt
  i Sverige eller EU.
 • Personer som ska resa hem till annat land
  och har tillstånd, till exempel nationell visering,
  för att resa genom Sverige.
 • Utlänningar som har någon viktigt att göra i Sverige
  eller som ska göra något viktigt arbete i Sverige,
  till exempel sjukvårdspersonal.
 • Personer som arbetar med att transportera varor,
  till exempel mat och mediciner.
 • Personer som har någon viktig familjehändelse.
 • Från den 8 juni gäller undantaget även för
  personer som arbetar med säsongsarbete inom
  jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring.

Personalen vid Sveriges gränskontroll bestämmer
hur dessa regler ska följas och bestämmer alltså
om de som vill resa in i Sverige får det eller inte.

Restauranger och krogar

Nu gäller nya regler för restauranger och krogar
för att inte sprida smittan från corona-viruset.

 • Människor ska kunna hålla avstånd från varandra,
  till exempel i köer, vid bord, bufféer och bardiskar.
 • Besökare på kafé, restaurang eller annan servering
  ska hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Ägaren av restaurangen, kaféet eller serveringen
  ska se till att det går att tvätta händerna med tvål och vatten
  eller med handsprit.
 • Ägaren av restaurangen, kaféet eller serveringen
  ska informera besökare om hur de kan minska risken
  för att sprida smitta.
 • Gästerna ska sitta vid bord när de äter och dricker.
 • Personal ska bära ut det som gästerna vill äta och dricka
  och servera det vid bordet.
 • Men man får låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva
  om det går utan att de står nära varandra eller i kö.
 • Personalen kan lämna över hämtmat till gästerna
  på samma sätt som vanligt om det går utan
  att gästerna står nära varandra.

Den nya lagen säger att det är kommunerna som ska kontrollera
att restauranger, kaféer och serveringar följer reglerna.
Om du inte tycker att reglerna för att minska smitta följs
kan du kontakta den kommun där serveringen finns. 

Uppdaterades