Regler och förbud

På grund av det nya viruset corona har regeringen bestämt om nya regler och förbud.
Uppdaterades

Reglerna i den nya pandemi-lagen

Den nya pandemi-lagen gäller till och med september 2021.
Pandemi-lagen innebär att till exempel butiker och gym
måste sätta en gräns för hur många personer som får vara där samtidigt
och de kan också få stänga om de inte följer reglerna.

Pandemi-lagen innebär också att det är förbjudet för fler än åtta personer
att samlas på träffar som är öppna för alla. Om fler än åtta personer samlas på en öppen träff
kan polisen stoppa träffen.

Det får inte heller vara fler än åtta personer på privata fester eller möten
i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser som man kan hyra.

Men ett undantag från den här regeln är begravningar,
där det får vara högst 20 personer.

Om du ordnar till exempel en fest eller ett möte som bryter mot den här regeln
kan du få betala böter eller få fängelse i högst sex månader.

Högst 500 personer får vara i varuhus, affärer,
badhus, gym och sporthallar

Högst 500 personer får samtidigt vara i varuhus,
affärer, badhus, gym och sporthallar.
När man räknar ut hur många personer som får vara i en lokal
så ska varje person ha 10 kvadratmeter.
Till exempel får det högst vara 50 personer samtidigt
i en affär på 500 kvadratmeter.
Men även om en lokal är mycket stor
får det vara högst 500 personer där.

Varuhus och affärer ska se till
att människor går in ensamma och handlar.
Gym, badhus och sporthallar inomhus ska räkna ut
hur många personer som kan vara där inne samtidigt.
Alla måste ha skyltar där kunder och besökare kan läsa
hur många som får vara i lokalen samtidigt. 

Länsstyrelsen ska se till att reglerna följs.
Du kan läsa vad som ingår i pandemilagen
Länsstyrelsen Dalarnas läns webbplats
(sidan är inte på lättläst svenska).

Som allmänna sammankomster räknas:

 • demonstrationer eller samlingar för att säga sin mening
  eller informera om privata och allmänna frågor
 • föreläsningar eller föredrag för att undervisa
  eller sprida kunskap till människor
 • samlingar för tro och religion, till exempel gudstjänster
 • teaterföreställningar, bioföreställningar, konserter
  eller andra samlingar för konst och kultur
 • andra samlingar som mötesfriheten ger rätt till

Som offentlig tillställning räknas:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • att ordna samlingar för att dansa
 • tivoli, cirkus och festtåg, till exempel karnevaler eller parader
 • marknader och mässor, till exempel bokmässor och trädgårdsmässor
 • andra tillställningar som inte räknas som allmän sammankomst

Att gå i skolan, handla i affärer och åka tåg, buss och spårvagn är tillåtet
och räknas inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Ändring från regeln om samlingar för kultur eller sport

Från den 1 november får 300 personer finnas i publiken
för kultur eller sport, som konserter, teater eller idrottstävlingar. 
Men alla i publiken måste sitta ner.

Den som ordnar en samling med 300 personer
måste ordna sittplatser så att det är minst en meter
mellan varje person i publiken.
Men två personer som är i samma sällskap
får sitta närmare varandra än en meter.

Men alla län i Sverige har valt att sätta en gräns
på maximalt 8 personer i publiken.

Möten i föreningar och företag
under corona-pandemin

Föreningar ska helst flytta sina möten
till efter corona-pandemin eller ha möten via internet.
Ett företag som är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening
kan bestämma saker med hjälp av fullmakter och post-röstning
istället för att personerna träffas för att rösta.
Det står i en tillfällig lag som gäller under corona-pandemin.
Reglerna som gäller för möten i företag och föreningar
kan du läsa om i den här texten.

Det finns en tillfällig lag för företag och föreningar

Det finns en tillfällig lag som ska göra det lättare
för företag och föreningar att bestämma saker
fast det är en pandemi.
Lagen började gälla i april 2020.
Det står i lagen att företag och föreningar kan bestämma saker
med hjälp av fullmakter och post-röstning.
En fullmakt är när en person som är med i en förening eller ett företag skriver att en annan person i föreningen eller företaget
får rösta på ett möte i stället för hen.
Post-röstning betyder att en person får rösta
genom att stanna hemma och fylla i ett formulär
i stället för att vara med och rösta på ett möte.

Lagen gäller till den 31 december 2021.
Det har regeringen bestämt.

Läs mer om den tillfälliga lagen på Bolagsverkets webbplats
(sidan är inte på lättläst svenska).

Regler för föreningar och personer

för att inte sprida covid-19

Personer som inte är svenska medborgare
som reser till Sverige måste visa att de inte har covid-19

Personer som inte är svenska medborgare
och som är 18 år eller äldre
måste visa att de har gjort ett test
som visar att de inte har covid-19.
Annars får de inte resa in i Sverige.
Testet för covid-19 får vara högst 48 timmar gammalt.

Men det finns undantag från regeln att visa att man inte har covid-19
(sidan är inte på lättläst svenska).
Personer som inte är svenska medborgare men som bor i Sverige
behöver till exempel inte visa att de inte har covid-19.

Personer som pendlar för att arbeta i Sverige
och personer som arbetar vid gränsen till Sverige
får visa upp ett test för covid-19 som är högst en vecka gammalt.
De här nya reglerna är ett tillägg till reglerna om
att resa till Sverige från andra länder.

De här typerna av test för covid-19 är godkända:

 • antigen-test
 • PCR-test
 • LAMP-test
 • TMA-test.

Det här måste du kunna visa om testet för covid-19

Den här informationen om testet för covid-19
måste man kunna visa för att få resa in i Sverige:

 • namnet på personen som har testats
 • när personen har testats
 • vilken typ av test det är: antigen-test, TMA-test, PCR-test eller LAMP-test
 • resultatet av testet, det vill säga att personen inte har covid-19
 • vem som har gjort testet eller skrivit informationen om testet,
  till exempel ett laboratorium eller en vårdcentral.

Informationen om resultatet av testet ska vara lätt att läsa.
Den ska vara skriven på svenska, engelska, norska, danska eller franska.

Folkhälsomyndighetens information om kravet på test
(sidan är inte på lättläst svenska)

Det är förbjudet att resa till Sverige från länder utanför Europa
för personer som inte är medborgare i något land i Europa

Det är förbjudet att resa till Sverige från länder utanför Europa.
Förbudet gäller till 31 augusti.

Men från några länder får man ändå resa till Sverige:

 • Australien

 • Nya Zeeland

 • Rwanda

 • Singapore

 • Sydkorea

 • Thailand

 • Israel.

För att få resa till Sverige från något av de här länderna
måste man kunna visa att man bor i ett av länderna.
Det spelar ingen roll vilket land man är medborgare i
utan man måste ha med sig dokument som visar att man bor i landet.

Men personer som är svenska medborgare får resa till Sverige.
Personer som är medborgare i ett annat land i Europa får också resa till Sverige.
Personer som är medborgare i ett annat land i Europa
måste visa att de har gjort ett test
som visar att de inte har covid-19
för att få resa till Sverige.
Testet får vara högst 48 timmar gammalt.

En person som är svensk medborgare och som har varit i ett annat land
ska göra ett test för att få veta om hen har covid-19
när hen kommer tillbaka till Sverige.

Polisens information om att resa till Sverige från andra länder (sidan är inte på lättläst svenska)

Justitiedepartementets frågor och svar om att resa till EU och Sverige (sidan är inte på lättläst svenska)

När du ska resa över gränsen till Sverige
får du prata med en gräns-kontrollant
som bestämmer om du får resa in i Sverige
Du måste själv kunna bevisa att du får resa in i Sverige
om reglerna säger att du får det.
Du måste till exempel ha med dig dokument
som visar att du är medborgare i ett land i Europa.

Ring polisen på telefon 114 14 om du har frågor
om reglerna för att resa till Sverige.

På regeringens och polisens webbplatser finns mer information
om reglerna för att resa till Sverige.
(sidorna är inte på lättläst svenska).

Du får resa till Sverige från ett annat land i Europa

Du får resa till Sverige från ett annat land i Europa.
Då måste du visa att du har gjort ett test
som visar att du inte har covid-19.
Testet får vara högst 48 timmar gammalt.
Men du får inte resa till Sverige från Storbritannien,
fast det är i Europa.
Det beror på att Storbritannien inte är med i EU.

Behöver jag göra ett test och stanna hemma?

Du måste göra ett test för att få reda på om du har covid-19
och stanna hemma i 7 dagar efter att du har kommit till Sverige
om någon av de här sakerna gäller dig:

 • om du inte är svensk medborgare
 • om du reser från ett annat land än de som står här nedanför.

Du som reser till Sverige direkt från Danmark, Finland, Island eller Norge
behöver inte längre göra ett test för att få reda på om du har covid-19.
Du behöver inte heller stanna hemma i 7 dagar
efter du har kommit till Sverige.

Du som har rest från de här länderna till Sverige
behöver inte heller göra ett test eller stanna hemma:

 • Australien
 • Israel
 • Nya Zeeland
 • Rwanda
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Thailand.

Du som är helt vaccinerad behöver inte heller göra ett test
eller stanna hemma.
Det gäller när du reser till Sverige från alla länder.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
(sidan är inte på lättläst svenska)

Regler för restauranger, kaféer
och liknande serverings-ställen

Alla kaféer, restauranger och liknande serverings-ställen
måste ordna så att covid-19 inte sprids.
De här reglerna gäller:

 • Högst 4 personer får sitta vid samma bord.
 • Det måste vara minst en meter mellan varje bord.
 • Om fler än 4 personer vill sitta tillsammans
  måste de sitta vid flera bord,
  och det måste vara minst en meter mellan varje bord.

Restaurangen eller kaféet ska också göra det här:

 • Ordna så att gästerna inte är nära varandra.
  Se till att alla gäster kan ha minst en meter till andra gäster.
 • Servera bara mat och dryck till gäster som sitter
  vid ett bord eller en bardisk.
 • Gäster kan beställa och hämta maten själva,
  men se till att de kan hålla
  minst en meters avstånd till andra gäster.
 • Se till att gästerna kan tvätta händerna med tvål och vatten
  eller använda handsprit.
 • Berätta för gästerna hur de ska göra

för att inte sprida covid-19.

 • Berätta för personalen hur de ska göra
  för att gästerna inte ska sprida covid-19.
 • Restauranger, kaféer och andra serverings-ställen
  får inte ha gäster som sitter där efter klockan 20.30 på kvällen.
  Men de får ha öppet så att man kan köpa mat och ta med sig.
 • Bara en person får sitta vid varje bord på restauranger och kaféer som är i ett köpcentrum eller i ett varuhus.
 • Kommunen har ansvar för att kontrollera
  så att kaféer, restauranger och serverings-ställen följer reglerna.
  Om du inte tycker att de följer reglerna kan du kontakta
  den kommun där kaféet eller restaurangen finns.

Nya regler kommer 1 juni

Det kommer nya regler 1 juni
för restauranger, kaféer och andra serverings-ställen.

Läs mer om de nya reglerna på Folkhälsomyndighetens webbplats
(sidan är inte på lättläst svenska).