Om tester för covid-19

Här hittar du information om tester för covid-19.
Uppdaterades

Så bokar du tid för att testa dig

Det finns olika sätt att boka tid för att testa sig för covid-19
beroende på vilken region du bor i. 
I vissa regioner ska du logga in på 1177.se
och beställa testet där.
I vissa regioner ska du kontakta din vårdcentral
och boka en tid för att testa dig.

På 1177.se kan du läsa om hur det är i din region
om du ska testa dig för covid-19.

Till 1177 kan du ringa och fråga om sjukvård
men du kan inte få svar på ditt test.

Testa dig om du har symtom

Alla som har symtom på covid-19
ska testa sig, säger Folkhälsomyndigheten.
Då hjälper du till att minska smitt-spridningen
och att se varifrån covid-19-smittan kommer.
Testet kallas PCR.
Också unga och barn över sex år ska testa sig om de har symtom.
Om barn testar sig och de inte har covid-19
kan de snabbare gå tillbaka till skolan
när de är tillräckligt friska.

Det är regionerna som har ansvar för testerna
och oftast är det personal i vården som gör testet.
Ibland kan du göra ett test själv hemma.
Kontakta din region och se hur du ska testa dig.

Du behöver inte testa dig om du har symtom på covid-19
i en dag efter att du har fått vaccin

Du kan få symtom på covid-19 efter att du har fått vaccin.
Du behöver inte testa dig om du bara har symtom i en dag
efter att du har fått vaccin.
Men du ska stanna hemma så länge du har symtom.

Om du har symtom längre tid än en dag
ska du göra ett test för att få veta om du har covid-19.
Det är viktigt att du vet om du har covid-19,
så att du inte smittar andra människor.

Läs mer hos 1177 Vårdguiden om
vad som gäller för att göra ett test i din region
(sidan är inte på lättläst svenska).

Tänk på det här:

 • Testa dig bara om symtomen är kvar efter ett dygn
  och de inte beror på någon annan sjukdom du vet att du har,
  till exempel allergi eller migrän.
 • Om du har symtom ska du stanna hemma.
 • Läs mer om vad du ska göra om du har symtom.
 • Be en frisk person hämta ditt test. På en del platser kan du åka bil till test-stationen
  och göra ditt test även om du har symtom.
  Kontakta i så fall vården först och fråga om du kan göra så. 
 • När du väntar på svar på testet ska du följa reglerna
  som gäller om du har covid-19.
 • Beställ inte fler tester om testet visar att du har covid-19. 

Stanna i så fall hemma och träffa ingen annan
förrän sju dagar efter att du fick de första symtomen.
Du ska också ha varit feberfri i två dagar
innan du träffar någon.

 • Om du har en tid i sjukvården när du väntar på ett test-svar
  ska du berätta det innan du går på ditt besök. 

Regionernas information om tester
Webbsidan är inte på lättläst svenska.

Folkhälsomyndighetens information om tester
Webbsidan är inte på lättläst svenska.

Information från 1177 Vårdguiden om hur du testar dig
Webbsidan är inte på lättläst svenska.

Personer som har antikroppar får träffa andra

Det är mindre risk att du blir smittad av corona-viruset
om du har antikroppar.
Det betyder också att det är mindre risk
att du smittar någon annan.

Personer över 70 år
och personer som är i en riskgrupp.
ska inte träffa någon annan än de som de bor med.
Men personer över 70 eller i riskgrupp som har antikroppar
kan träffa till exempel sina barn och barnbarn.

Personer över 70 år eller i riskgrupp
som inte har antikroppar
kan också träffa barn och barnbarn
om barnen och barnbarnen har antikroppar.

Men varje person måste själv avgöra
vilka andra människor som han eller hon kan träffa.

Alla måste fortfarande tvätta händerna noga.
Alla ska också hålla avstånd
till personer som de inte brukar träffa
och stanna hemma om de är sjuka,
även om det bara är en förkylning.