För dig som är över 70 år eller är i en riskgrupp

En del personer drabbas värre och får svårare symtom om de smittas av viruset corona och får sjukdomen covid-19. Personer över 70 år är den största riskgruppen och kan få allvarliga symtom av viruset.
Uppdaterades

Ju äldre du blir desto större risk har du

att bli allvarligt sjuk om du får covid-19.
Män har ungefär dubbelt så stor risk som kvinnor
att bli allvarligt sjuka och dö av covid-19.

Sjukdomarna i listan här nedanför
gör risken ännu större att bli allvarligt sjuk.
Ju högre upp på listan desto större är risken att bli allvarligt sjuk.

 • Om du har gjort en organtransplantation.
 • Om du har eller har haft blodcancer.
 • Sjukdomarna MS, Parkinson, Myatenia gravis
  och andra neurologiska sjukdomar.
 • Fetma. Ju tjockare du är desto större är risken.
 • Diabetes. Risken är mindre om du har bra
  behandling för din diabetes.
 • Om du just nu behandlas för cancer.
 • Kronisk lungsjukdom. Också astma men risken är liten
  om du har bra behandling för astman.
 • Stroke och demens.
 • Sjukdomar i levern.
 • Njurar som fungerar dåligt.
 • Sjukdomar i hjärta och blodkärl.  
 • Downs syndrom

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns det mer information

om vad som ökar risken att bli allvarligt sjuk av covid-19

(sidan är inte på lättläst svenska).

Socialstyrelsen har också en lista med riskgrupper

och där finns också de här diagnoserna med:

 • Schizofreni
 • Bipolär sjukdom.

Extra viktigt för den som är gravid
att följa reglerna om covid-19

Barn kan få covid-19,
men det är ovanligt att nyfödda och små barn
blir mycket sjuka.
Barn som är friska när de föds kan fortsätta
vara nära sin mamma även om mamman har covid-19.

Den som är gravid har större risk att bli mycket sjuk
Forskare har gjort nya studier som visar
att en person som är gravid och får covid-19
har större risk än andra att bli mycket sjuk.
Då är det också större risk för att barnet föds för tidigt
eller att det händer något annat farligt med barnet.

Folkhälsomyndigheten upprepar därför reglerna
om att personer som är gravida
ska vara extra noga med att följa reglerna.
De har också bestämt hårdare regler för gravida.
Reglerna gäller alla som är gravida,
men särskilt de som är gravida i vecka 20 till 36.

Den som är gravid och som också har
till exempel högt blodtryck, diabetes och fetma
har extra stor risk att bli mycket sjuk.

Alla som är gravida ska vara extra noga med
att följa reglerna om att

•    hålla avstånd
•    tvätta händerna ofta och noga
•    bara träffa de personer som de brukar träffa
•    inte vara på platser där det är många människor.

Gravida ska skyddas mot covid-19 på arbetet

Den som är gravid ska inte arbeta så att de kan riskera
att bli smittade av covid-19 på sin arbetsplats.
Gravida ska inte arbeta med att ta hand om patienter
som säkert har covid-19.
Gravida ska skyddas eftersom det kan vara farligare
att få covid-19 för den som är gravid.
Det är bättre att skydda de gravida för mycket
än för lite på arbetsplatsen.  

Den som är gravid ska vaccinera sig
mot säsongs-influensa
Den som är gravid ska också vaccinera sig
mot säsongs-influensa,
säger Folkhälsomyndigheten.
Säsongs-influensa är den som kommer varje vinter.
Det är alltså inte covid-19.

Viktigt att inte få covid-19 när barnet ska födas
Det är särskilt viktigt att inte få covid-19
precis innan barnet ska födas.
Det kan vara farligt att få en luftvägs-infektion,
till exempel en förkylning,
i slutet av graviditeten.

Ska personer som är gravida få vaccin?

Personer som är gravida kan få vaccin mot covid-19
samtidigt som andra personer i samma ålder.
Gravida personer som inte är i en riskgrupp
kan få vaccin i fas 4, när alla vuxna får vaccin.
Gravida personer som är i en riskgrupp kan få vaccin i fas 3,
när alla vuxna som är i en riskgrupp får vaccin.
Gravida personer som är i en riskgrupp ska få de mRNA-vaccin[JF1] 
som används till personer som är yngre än 65 år.

Gravida personer som inte har någon sjukdom ska få vaccin
när de har varit gravida i minst 12 veckor.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om vilka sjukdomar
som kan göra att det är en större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19
för en person som är gravid:
Folkhälsomyndighetens webbplats
(sidan är inte på lättläst svenska)

Du kan få sjukpenning för att slippa bli smittad av covid-19

Är du i en riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19
kan du få sjukpenning för att minska risken att bli smittad.

Detta gäller för att du ska få sjukpenning:

 • Om du har ett arbete men en sjukdom som gör
  att du kan bli allvarligt sjuk om du får covid-19.
 • Om du inte kan arbeta hemifrån och din arbetsgivare inte kan ordna
  andra arbetsuppgifter åt dig eller om det inte går att ordna
  så att det inte finns risk för smittspridning på din arbetsplats.
 • Om du har ett läkarintyg som säger att du tillhör en riskgrupp för covid-19.