Thai (ภาษาไทย)

ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ. ในหน้านี้จะพบลิงก์ไปยังข้อมูลหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับโควิด -19 เป็นภาษาของคุณ-
Uppdaterades

คลิปวีดิโอจาก Information Sverige

วิธีที่ท่านจะจัดการกับข่าวลือและ ข้อมูลเท็จ

การจัดการกับความขัดแย้งภายในครอบครัว

ความกังวลเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา

วิธีที่ท่านสามารถพูดคุยกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับ โควิด-19

สิ่งที่ควรคำนึงเมื่อท่านอาศัยในที่ ที่แออัด หรืออาศัยรวมกันหลายๆรุ่นในที่เดียวกัน