استخدامی ها، کارفرما و شرکت ها

چه می شود اگر من مریض شوم و نتوانم کار کنم؟ چه کمک مالی من بعنوان شرکت دار می توانم دریافت کنم؟ در این صفحه ما لینک هایی را جمع آوری کرده ایم در مورد اطلاعات از مقامات اداری از جمله: شرکت داران، استخدامی، غیبت در رابطه با مریضی.

ID28

کارفرما

کارفرماهایی که امکان اجازه دادن کار کردن از خانه را دارند، می توانند این امکان را بررسی و توصیه کنند.
 کار کردن از راه دور می تواند یک تاثیر کم کردن در شیوع سرایت داشته باشد و به این طریق بار خدمات پزشکی کاهش می یابد، بخصوص در منطقه استکهلم.

ID77

توصیه، راهنمایی و مثال برای شرکت داران در طول تابستان.

بیماری همه گیر ، خواسته های ویژه ای قرار می دهد برای هر کسی که یک کسب و کار سازماندهی می کند. مشتری ها و مهمان ها بایستی فاصله خود را حفظ کنند و دستهایشان را بشویند، این امر کنترل نحوه فروش کالاها یا خدمات را کنترل می کند.

بازدیدکنندگان خود را یاد آوری کنید که چگونه شیوع سرایت را می توانند جلوگیری کنند.
 مهمان های خود را کمک کنید با نوار های مانع، برچسب کف، صحبت کنندگان خیابانی، آفیش ها یا خط کشی میزها در مکانهایی که ریسک ازدحام وجود دارد.

                MSB یک وب سایت دارد که در آنجا نمونه های خوبی جمع آوری شده است که دیگران در کسب و کار خود چه روش هایی را استفاده کرده اند برای ترمز دادن سرایت.
 صفحه به زبان سوئدی می باشد.
 این نمونه ها از شاخه های شغلی مختلفی آورده شده است مانند رستوران ها، قهوه خانه ها، مکان های شنا، کمپینگ ها، تردد های همگانی و کشتی رانی.

در اینجا نیز یک چک لیست وجود دارد، صحبت کنندگان خیابانی، خط کشی کردن میزها و آفیش ها که شما می توانید از روی اینترنت کپی کنید، پرینت کنید و به طور آزاد در کسب و کار خود استفاده کنید.

ID29

توصیه های عمومی به مشاغل ها.

همگی مسئولیت دارند برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید – ۱۹.
 سازمان بهداشت عمومی توصیه های عمومی زیر را به مشاغل ها در سوئد اعلام کرده است.

 • اطلاعات را برای بازدید کنندگان، کارکنان و مشتریان تنظیم کنید.
 • فاصله را در کف زمین در آنجایی که صف تشکیل می شود، علامت بزنید.
 • به طریقی مبلمان کنید که جلوگیری از تجمع شود.
 • ملاقاتی ها را دیجیتالی داشته باشید.
 • رسیدگی کنید که افراد دستهایشان را با صابون و آب یا الکل دست بشویند.
 • تعداد همزمان افراد را در سالن ها  محدود کنید.

ID30

توصیه به رستوران ها و بارها

برای کاهش شیوع کووید – ۱۹ مقررات جدیدی برای رستوران ها، کافه ها و بارها اعتبار دارد.

 • ازدحام بین آدمها در صف ها، کنار میز، بوفه ها یا میزهای بار نبایستی رخ دهد، دیدار کنندگان / مشتریان بایستی بتوانند فاصله را بین یکدیگر حفظ کنند.
 • بازدیدکنندگان بایستی حداقل فاصله یک متر را با همراهان دیگر حفظ کنند.

 • مکان های سرو غذا بایستی امکان پیشنهاد شستشوی دست را با صابون و آب یا الکل دست داشت باشند.

 • مکان های سرو غذا بایستی به بازدیدکنندگان خود اطلاع دهند که آنها چگونه می توانند شیوع سرایت را کاهش دهند.

 • دیدار کنندگان / مشتریان بایستی غذا و نوشیدنی را نشسته در کنار میز انجام دهند.

 پرسنل ها بایستی سفارشات را بیرون ببرند.

 • اگر امکان داشته باشد به مهمان ها اجازه داده شود که سفارشات غذا و نوشیدنی خود را خودشان بیاورند در این صورت مجاز است تا زمانی که باعث ازدحام و صف نشود.
 • غذای آماده برای بردن به طور روال معمول می تواند اجرا شود، تا زمانی که بدون ازدحام جمعیت باشد.
 • رستوران ها و مشاغل بعد از اسکی در مناطق اسکی شامل این مقررات هستند.
 • قانون اقدامات کنترل عفونت موقت در مکانهای سرو غذا بدین معنی می باشد از جمله که رستوران ها و کافه ها مسئول انجام اقدامات برای جلوگیری از شیوع کووید – ۱۹ می باشند. این لینک به سازمان بهداشت عمومی منجر می شود، این صفحه به زبان سوئدی است.
 • درregeringen.seاطلاعات بیشتری در مورد دستورالعمل برای هتل ها، رستوران ها و مکان ها کمپینگ به سوئدی وجود دارد.

طبق قانون جدید، کمون ها مسئولیت نظارت مکان های سرو غذا را  دارند. اگر شما احساس می کنید که مقررات دنبال نمی شوند شما می توانید به کمونی که مکان سرو غذا وجود دارد مراجعه کنید.

ID88

شرکت هادی حمل و نقل عمومی و ازدحام

کمون ها ها و مناطق سوئد ، SKR ، شرکت های حمل و نقل عمومی رابرای کاهش ازدحام و در نتیجه مقابله با گسترش عفونت وارد کرده است. شرکت هایی که اتوبوس – قطار یا سفرهای کشتی را هماهنگی می کنند تصمیم می گیرند که کدام مقررات برای وسایل نقلیه آن شرکت اعتبار دارد.
 همچنین مقرراتی از جمله به معنای محدودیت مقدار مسافرین می تواند باشد و چه فاصله ای مسافرین بایستی بین یکدیگر حفظ کنند.

شرکت های حمل و نقل عمومی شامل مقامات اداری حمل و نقل عمومی، پیمان کار آنها و اپراتورهای خصوصی می باشد.

Publicerades