اطلاعات و حمایت به اقوام

Uppdaterades

 ملاقات کردن در مرحله نهایی زندگی به خاطر ویروس کرونا می تواند سخت باشد.
 حتی مراسم دفن که از قبل برنامه ریزی شده، در حال حاضر شاید قابل اجرا نباشد.
 به این خاطر اطلاعات و توصیه ها را از برگزار کننده ها در جامعه جمع آوری کرده ایم.

ID20

یک خداحافظی آخر

بدون توجه از دلیل مرگ طبق توصیه های سازمان بهداشت عمومی مانعی وجود ندارد برای اقوام که خداحافظی آخر را از اقوام فوت شده داشته باشند.
 اقوامی که در آن مکان می خواهند وداع شخصی داشته باشند به آنها اطلاع داده خواهد شد که کدام روتین ها بایستی اجرا شود اگر آنها نیاز به استفاده از وسایل حفاظتی شخصی دارند.
 خطر سرایت کووید – ۱۹ از شخص مرحوم طبق ارزیابی خیلی کم است.

ID21

مراسم تشییع جنازه

از 24 نوامبر 2020 حداکثر 8 نفر میتوانند در گردهمآیی های عمومی و نشست های علنی حاضر باشند. این تصمیم تا اطلاع بعدی معتبر است. یک استثنا البته مراسم خاکسپاری است. در آنجا حضور حداکثر 20 شرکت کننده مجاز است.

ولی طریق های دیگری نیز وجود دارد که بتوانیم از نزدیکان و عزیزان خود حتی در چنین شرایطی که وجود دارد بتوانیم خداحافظی کنیم.

کلیسای سوئدی توصیه می کند به اقوام که مراسم تشییع جنازه یا تشریفات کوچکتری را داشته باشند که فیلم برداری می شود و پخش مستقیم از طریق رسانه های اجتماعی دارند.
 اگر جسد شخص مرده از قبل سوزانده شده است نیز می توانید مراسم تشییع جنازه یا تشریفات را به عقب انداخت و آن را بعدا انجام داد.
 برای مراسم دفن و تشریفات وداع در رسم و رسوم های دیگر غیر آن که در کلیسای سوئد است با انجمن مذهبی خود صحبت کنید.
 برای مراسم دفن غیرمذهبی، کلیسای سوئد یا در برخی موارد کمون مسئولیت آنها را دارد.

ID22

اقدامات بخصوص برای رسیدگی به وسایل خانه وجود ندارد.

آن شخصی که از وسایل خانه مرحوم مراقبت می کند که تائید شده است کووید – ۱۹ داشته است نیازی به اقدامات حفاظتی دیگری غیر روال عادی را ندارد دستکش های یکبار مصرف را استفاده کنید و دستهایتان را با صابون و آب بشویید.