سفرهای داخلی در کشور و حمل و نقل با وسایل نقلیه عمومی

این شیوع گسترده ویروس جدید کرونا باعث می شود که وضعیت برای مسافرین به محل کار خیلی سریع تغییر پیدا کند. در اینجا اطلاعاتی وجود دارد که شما به عنوان مسافر به چه چیزهایی بایستی فکر کنید. شما خودتان این مسئولیت را دارید که این توسعه را دنبال کنید و تصمیمات مورد نیاز اطلاعاتی را بگیرید.

ID71

قبل از اینکه سفر کنید

اشخاص بدون علائم بیماری می توانند در سوئد سفر کنند و این از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۰ شروع به اعتبار کرد.  هم در طول سفر و دیدار خیلی مهم است که فاصله خود را با دیگران حفظ کنید و جلوگیری از ازدحام کنید. قبل از عزیمت، با اپراتورهای ترافیکی  کنترل کنید در مورد روتین های جدید، راهنمایی ها و اینکه ترافیک چگونه تحت تاثیر سرایت قرار می گیرد. اطلاعات از کمونی که قصد بازدید دارید در مورد آنچه که در سایت صدق می کند را دنبال کنید. از تجمعات اجتماعی بزرگتر ممانعت کنید. 

حتی شرکت های تردد همگانی برای کاهش خطر برای ازدحام و محدود کردن تعداد مسافرین برای هر وسیله نقلیه یک مسئولیت دارند . 

توصیه های عام را دنبال کنید که چگونه از خودتان و دیگران حفاظت کنید.
 در خانه بمانید اگر بیمار هستید، دستهایتان را زیاد بشویید، در پیش بازوی خود سرفه و عطسه  کنید و فاصله خودتان را با دیگران حفظ کنید.

در وحله اول از طریق وسایل نقلیه دیگر غیر از وسایل نقلیه عمومی سفر کنید.
 اگر نیاز به سفر با وسیله نقلیه همگانی دارید، جایی که امکان رزرو صندلی وجود دارد را انتخاب کنید.

اینکه همه ماشین شخصی بروند نیز یک راه حل نمی باشد، زیرا می تواند باعث تراکم ترافیک در جاده ها شود که از سفرهای ضروری برای حمل و نقل جلوگیری می کند . برای اینکه سفرهای ضروری و حمل و نقل ها امکان پذیر باشند، بدون تراکم ترافیک یا افزایش شیوع سرایت، همگی بایستی به یکدیگر کمک کنند.

  • سفر کنید اگر مجبور هستید، از سفر در شلوغی ترافیک پیش و بعد از رفتن به محل کار جلوگیری کنید.
  • اگر امکان پذیر است، با دوچرخه یا پیاده بروید .
  • تردد های همگانی را با ماشین جایگزین نکنید اگر نیاز نیست.

ID72

در هنگام مسافرت

خیلی از شرکتهای ترافیکی اطلاعات در مورد ویروس جدید کرونا را دارند.
 به وب سایت شرکت ترافیکی مورد نظر برای دریافت اطلاعات و روتین های جدید بروید و ببینید که چه مقرراتی برای مسیر سفرتان و مسافتی که می خواهید سفر کنید موجود می باشد.
 دستورالعمل های اپراتور راهنمایی و رانندگی را دنبال کنید.
  لینک های زیر به وب سایت ها به زبان سوئدی می باشد.

ID88

شرکت هادی حمل و نقل عمومی و ازدحام

کمون ها ها و مناطق سوئد ، SKR ، شرکت های حمل و نقل عمومی رابرای کاهش ازدحام و در نتیجه مقابله با گسترش عفونت وارد کرده است. شرکت هایی که اتوبوس – قطار یا سفرهای کشتی را هماهنگی می کنند تصمیم می گیرند که کدام مقررات برای وسایل نقلیه آن شرکت اعتبار دارد.
 همچنین مقرراتی از جمله به معنای محدودیت مقدار مسافرین می تواند باشد و چه فاصله ای مسافرین بایستی بین یکدیگر حفظ کنند.

شرکت های حمل و نقل عمومی شامل مقامات اداری حمل و نقل عمومی، پیمان کار آنها و اپراتورهای خصوصی می باشد.

ID12

به این ها فکر کنید قبل از اینکه با قطار، اتوبوس و یا تاکسی سفر می کنید.

همیشه توصیه های عمومی را که چگونه از خود و دیگران حفاظت کنید را دنبال کنید.
 در خانه بمانید اگر بیمار هستید، دستهایتان را زیاد بشویید، سرفه و عطسه را در پیش بازوی خود بکنید و از دست زدن به چشمها، بینی و دهان خود ممانعت کنید.

فاصله خود را با مسافرین دیگر حفظ کنید.

وب سایت های شرکت های ارائه دهنده ترافیکی را بخوانید.
 آنها روتین های بخصوص می توانند داشته باشند.

همیشه پس از سفرتان دستهایتان را بشویید.
 الکل ضد عفونی یک گزینه خوبی می تواند باشد وقتی که شما دسترسی به شستشوی دست تان ندارید.

ID89 

تدریس از راه دور ازدحام را در تردد های همگانی کاهش خواهد داد.  

دولت برای مدرسه های دبیرستانی تحت شرایط خاصی امکان پذیر کرده است که تدریس در سالن مدارس با  تدریس از راه دور ترکیب کنید. یک دبیرستانی که دانش آموزان زیادی دارد که بایستی در شلوغی پیش و پس از اتمام ساعت کار به مدرسه بروند، بایستی تدارک دهند که این دانش آموزان درس های خود را از راه دور انجام دهند اگر ضروری است که ازدحام تردد های همگانی را ممانعت کنید. 

ID67

هتل ها، خوابگاه ها و اردوها

هتل ها، خوابگاه ها و مکانهای اردوها بایستی رسیدگی کنند که پرسنل ها و مهمان ها با توصیه های سازمان بهداشت عمومی آشنایی دارند و آنها را دنبال می کنند.  فعالیتهای بازدید کننده باید قادر به ارائه راه حل های جایگزین برای صف به طور مثال در ثبت نام کردن در هتل یا مانند آنها (به طور مثال نشان دهند که مهمان ها با چه مسافتی بین یکدیگر بایستند).
 پرسنل ها و بازدیدکنندگان همچنین بایستی امکان شستشوی دستهایشان را هم با صابون و آب و الکل دستی داشته باشند.

اگر کسب و کار دارای رستوران، بار یا قهوه خانه هستند آنها شامل مقررات ازدحام سازمان بهداشت عمومی از جمله برای رستوران، بارها نیز می شوند.
 
رویدادهای احتمالی ممکن است تحت تاثیر ممنوعیت تجمعات عمومی یا رویدادهای عمومی شوند.

ID62

کلبه های کوهستانی باید از قبل رزرو شوند

به دلیل خطر انتشار بیماری انجمن توریستی سوئد، STF، محدودیت های در مورد تعداد افرادی که در کلبه های کوهستانی اقامت می کنند اعمال کرده است. کوهنوردان همچنین باید از قبل کلبه ها را رزرو کنند و هزینۀ آن را بپردازند.
حتی کلبه های خصوصی هم ممکن است چنین قوانینی را اعمال کنند. به کسانی که میخواهند در تابستان کوهنوردی کنند توصیه می شود که قبل از شروع سفر این موارد را بررسی کنند.

Uppdaterades