سورملند

ID104

رهنمودهای سختگیرانه تر

از تمامی اهالی استان خواسته میشود که:

  • در صورت امکان، از برقراری تماس جسمی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنید خودداری کنید. این از جمله به معنای انصراف از برپا کردن یا شرکت در میهمانی ها و یا معاشرت های اجتماعی مشابه است.
  • همچنین مطلوبست از برخی از انواع فعالیت ها در صورتی که نتوان آنها را بدون حفظ فاصله با دیگران انجام داد صرفنظر کرد مانند ورزش های تماسی یا مراقبت های بهداشتی و زیبایی که از نظر پزشکی قابل توجیه نیستند.
  • از بودن در محیط های بسته مانند فروشگاه ها، مراکز خرید، موزه ها، کتابخانه ها، استخر ها و سالن های ورزشی خودداری کنید. مراجعات ضروری مانند رفتن به فروشگاه های مواد غذایی و داروخانه ها را میتوان انجام داد.
  • از شرکت در جلسات، کنسرت ها، نمایش ها، تمرین های ورزشی، مسابقات و رقابت ها خودداری کنید. تمرین های ورزشی برای کودکان و جوانان متولد سال 2005 و یا پس از آن مشمول این محدودیت نیست.

تماس های نزدیک لازم به هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و یا معاینات پزشکی مشمول این توصیه نیست.

این تصمیم همچنین شامل رهنمودهای کلی سختگیرانه تر برای گروه های صنفی - مانند فروشگاه ها، مراکز خرید و اماکن ورزشی - در استان های Kronoberg و Södermanland نیز هست:

  • کلیه صنف ها و کارفرمایان باید تدابیری اتخاذ کنند تا همه بتوانند از رهنمودهای کلی پیروی کنند. کارفرمایان می توانند کارکنان خود را تشویق به کار از خانه کنند، امکانات بیشتری برای کار از خانه فراهم کنند و سفرهای کاری و سایر جلساتی که نیاز به حضور فیزیکی در آنها است را به تعویق بیاندازند.
  • سایر صنف ها میتوانند تعداد کسانی که همزمان مراجعه میکنند را به حداقل برسانند، ساعات مراجعه مشتریان را تنظیم کنند و خدمات جایگزین دیجیتالی ارایه دهند.

R233

حداکثر هشتتن در گردهمآیی ها و نشست ها

از 24 نوامبر 2020 حداکثر 8 نفر میتوانند در گردهمآیی های عمومی و نشست های علنی حاضر باشند. این قاعده برای تماشاگران نشسته نیز صدق می کند. این تصمیم تا اطلاع بعدی معتبر است. یک استثنا البته مراسم خاکسپاری است. در آنجا حضور حداکثر 20 شرکت کننده مجاز است.

Uppdaterades