اطلاعات منطقه ای در مورد ویروس کرونا

Uppdaterades

R19C

در حال حاضر ما فرصتی برای به روز رسانی این صفحه با اطلاعات مناطق مختلف به زبان فارسی نداریم.

برای داشتن آخرین اطلاعات، به وب سایت منطقه خود مراجعه کنید یا با شماره 1177 تماس بگیرید، در اینجا این امکان هست که سوالات خود را به زبان فارسی مطرح کنید. 4 را فشار دهید تا به منوی زبان دسترسی پیدا کنید، سپس دوباره 4 را برای زبان فارسی فشار دهید.

 

TB19c

بلکینکه

TB19d

دالارنا

TB19e

گوتلند

TB19f

یولبوری

TB19g

هالاند

TB19h

یمت لند هریه دالن

TB19i

استان یون شوپینگ

TB19j

استان کالمار

TB19k

کرونوبری

TB19l

نوربوتن

TB19m

اسکونه

TB19n

استکهلم

TB19o

سورملند

TB19p

اوپسالا

TB19q

ورم لند

TB19r

وستربوتن

TB19s

وسترنورلند

TB19t

وست مانالند

TB19u

وسترایوتالند

TB19v

اوربرو

 TB19w

اوستریوتلند