مدارس و مهد کودک

Uppdaterades

ما در اینجا اطلاعات مربوط به مهد کودک ها، مدارس و دوره های آموزشی مختلف را از منظر شیوع بیماری جمع آوری می کنیم.

ID82

مدارس ابتدایی و مهد کودک ها

مدارس ابتدایی و مهد کودک ها مانند قبل باز خواهند بود. دانش آموزانی که بیمار هستند و میتوانند دیگران را هم بیمار کنند باید در خانه بمانند. دانش آموزان سالمی که هیچ علائمی ندارند باید به مدرسه بروند. 

دولت تصمیم گرفته است که به مدارس فرصت داده شود تا برای جلوگیری از ازدحام در محل آموزشگاه و در وسایل نقلیه عمومی برای کلاس های 7 تا 9 آموزش های از راه دور انجام گیرد. این تصمیم از 11 ژانویه اعمال می شود.

برای کسب اطاعات در مورد یک مدرسه یا مهد کودک خاص  با مدیر یا مسئول مدرسه تماس بگیرید.

در صورتی که سرایت بیماری گسترش یابد، یک مقام مسئول می تواند در مشورت با یک پزشک متخصص جلوگیری از سرایت بیماری¬ها تصمیم به تعطیلی کودکستان¬ها و مدارس بگیرد.

مدرسه به عنوان یک محل تجمع عمومی محسوب نمی شود

ممنوعیت اجتماعات با بیش از 8 نفر برای مدارس و کودکستان¬ها صدق نمی کند. اما این ممنوعیت به عنوان یک روش عمل درست یا یک هنجار در نظر گرفته شده است. اگرچه این ممنوعیت مربوط به مدارس و کودکستان¬ها نیست، اما اداره کل امور مدارس توصیه می کند که برخی تغییرات برای جلوگیری از ازدحام در فضاهای مشترک مانند سالن غذاخوری و یا سالن اجتماعات مدرسه اِعمال شود.

ID83

این مدیر هر مدرسه است که درباره شیوه تدریس تصمیم می گیرد. تدریس در دبیرستان های کشور ممکن است به صورت ترکیبی از آموزش از راه دور distansundervisning، یادگیری از راه دور fjärrundervisning و آموزش حضوری انجام شود، اما ارزیابی سازمان بهداشت عمومی کشور اینست که ممکن است دبیرستان ها  بعد از تعطیلات تابستانی بتوانند آموزش در محل دبیرستان را شروع کنند.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور آموزشگاه ها، مدارس حرفه ای، آموزشگاه های بزرگسالان و انواع مختلف آموزش بزرگسالان را می توان محل کار دانست و بنابراین می توان به مقررات، توصیه ها و راهنمایی های کلی که برای دیگر بخش های جامعه اعمال می شود ارجاع داد.

ID84

کمک هزینۀ تحصیلی

کمک هزینه های تحصیلی از طرف CSN به دلیل همه گیری بیماری کرونا تغییراتی کرده اند. همچنین قوانین امنیتی جدیدی وضع شده است که در صورت دشواری های اقتصادی به دلیل همه گیری در بازپرداخت وام تحصیلی به شما کمک می کند.