ورزش و تمرین

رویدادهای ورزشی می توانند در هنگام شیوع کووید – ۱۹ ادامه یابند تا زمانی که ترتیب دهندگان محدودیت ها و ممنوعیت ها را دنبال کنند که شیوع سرایت کاهش یابد.
 در اینجا اطلاعات و لینک هایی وجود دارد که چه مقرراتی برای رقابت ها و تمرین ها وجود دارد.

ID51

رقابت ها و مسابقه ها

از ۱۴ ژوئن رویدادهای ورزشی بدون تماشاچی و بیرون از مکان مجاز خواهد بود.
 این اعتبار دارد برای تمامی ورزش ها، در تمام مرحله ها، هم برای بانوان- و آقایان.
 شرط این است که آنها مقررات مورد اعتبار را برای رویدادهای عمومی دنبال کنند.

تصمیم آغاز کردن فعالیتهای رقابتی نبایستی به عنوان سبک شدن محدودیت های قابل اعتبار و توصیه ها دیده شود.
 این ممنوع است که تجمعات عمومی انجام شود و رویدادهای عمومی با بیشتر از ۵۰ شرکت کننده و این برای طرفدارانی که می خواهند این رویدادها را دنبال کنند نیز اعتبار دارد.

ID34

توصیه به شمایی که ورزش و تمرین می کنید

 • اگر بیمار هستید نبایستی در فعالیتها شرکت داشته باشید.
 • اگر بالاتر از ۷۰ سال هستید در فعالیتهای داخل مکان شرکت نداشته باشید.
 • از قسمت های تمرینهایی که شامل تماس نزدیک می باشد، جلوگیری کنید.
 • لباس خود را در خانه تعویض کنید به جای اینکه در مکانی که تجهیزات تمرین دارد.
 • بطری آب خود، محافظ دهان یا چیز دیگری که آب دهان را منتقل می کند را به اشتراک نگذارید.
 • تجهیزاتی که از افراد زیادی استفاده می شود را با مواد ضدعفونی کننده تمیز کنید پس از اینکه استفاده کرده اید.
 • دستهایتان را خیلی دقیق با آب و صابون یا الکل دست بشویید.
 • فاصله خود را با سایر اشخاص در مکانهای ورزشی، استخر، باشگاه بدنسازی و سایر سالنهای ورزشی حفظ کنید.

ID35

توصیه به انجمن های ورزشی

 • از تماس نزدیک بین ورزشکارها ممانعت کنید.
 • در صورت امکان بیرون از منزل تمرین کنید.
 • تعداد تماشاچیان را محدود کنید و از ازدحام ممانعت کنید.

ID38

تجهیزات تمرینی می توانند باز باشند.

باشگاه بدنسازی، استخرها و سالنهای ورزشی می توانند ادامه دهند و باز باشند ولی فعالیتهایشان نیاز به وفق دادن  می تواند داشته باشند برای کاهش خطر شیوع سرایت.
 تهیه کنندگان مشاغل بایستی یک ارزیابی خطر با کمک ابزار ارزیابی خطر

 

Uppdaterades