اطلاعات فعلی و تایید شده در مورد ویروس کرونا

 هم اکنون در سوئد و بقیه نقاط جهان یک ویروس جدید کرونا در حال شیوع است. این ویروس باعث بیماری کووید – ۱۹ می شود. افراد با علائم بیماری و همه آنهایی که بالاتر از ۷۰ سال هستند از آنها خواسته می شود که از تماس های اجتماعی ممانعت . در این جا شما می توانید بیشتر بخوانید در مورد رسیدگی این شیوع و اینکه شما چه کار می توانید برای جلوگیری از شیوع.  در اینجا اطلاعات جمع آوری شده از ادارات مختلف وجود دارد.

خط تلفنی ملی در مورد ویروس جدید کرونا به چندین زبان

سازمان بهداشت عمومی و منطقه ها اطلاع می دهند که خط تلفنی منطقه استکهلم به چندین زبان در مورد ویروس کرونا الآن ملی می شود.
 
خط تلفنی مجهز به خدمه می شود از طریق ارتباطات سلامتی و اطلاعات سلامتی در منطقه ها.
 آنها به زبانهای عربی سومالیایی، فارسی، تیگرینایی، آمارینا و روسی صحبت می کنند.
 شماره تلفن است:
  ۰۰ ۶۸۰ ۱۲۳  - ۰۸

این خط روزهای عادی باز است در ساعتهای:
 ۰۰ : ۱۲ – ۰۰ : ۰۹  و  ۰۰: ۱۳ – ۰۰ : ۱۵ به اینجا همه مردم می توانند برای دریافت پاسخ سوالهای خودشان در مورد ویروس جدید کرونا تماس تلفنی بگیرند.
 
این خط تلفنی به عنوان اطلاع خدمات پزشکی کار نمی کند، اگر امکان دریافت کمک با موردهای بخصوص مریضی وجود ندارد، در این صورت بایستی به راهنمایی خدمات پزشکی ۱۱۷۷ مراجعه فرمایید.
 آنها به زبان انگلیسی و سوئدی پاسخ می دهند.

در صورت بروز مشکلات حاد و تهدید کننده جانی با شماره ۱۱۲ تماس بگیرید.
 برای سوالهای عمومی در مورد ویروس جدید کرونا همچنین شماره تلفن  ۱۳ ۱۱۳  برای اطلاعات ملی نیز وجود دارد.

 

Publicerades