Arkiverade notiser från aktuellt

Här finns äldre notiser från sektionen Aktuellt.
 • 15/10: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationerna för PCR-provtagning av pågående infektion i covid-19. Vid egenprovtagning rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu även salivprov som komplement till provtagning från näsa och hals.
 • 13/10: Folkhälsomyndigheten har beslutat att allmänna råd ska kunna införas inom begränsade geografiska områden vid lokala och regionala utbrott. Detta gäller från den 19 oktober.


9/10: Begränsningen på 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ligger fast, meddelar regeringen. Regeringen planerar fortfarande att fatta beslutet, men det har nu skjutits fram med anledning av den ökande smittspridningen.


7/10: Polisen har publicerat information på sin webbplats om förändringarna i förbudet på serveringsställen som gäller från den 8 oktober.


6/10: Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjar en utredning av ett vaccin mot covid-19, meddelar Läkemedelsverket. Utvärdering ska ske av de resultat som kommit fram i laboratoriestudier och de första kliniska prövningarna av vaccinet.

 • 5/10: Mätningar av Stockholms avloppsvatten tyder på en kraftig ökning av viruset i regionen. Mängden coronaviruset som hittats i avloppsvattnet har fördubblats de senaste veckorna och närmar sig de höga nivåer som uppmättes i våras, skriver Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, på sin webbplats. 
 • 2/10: Personer som bor med någon som är bekräftat smittad med covid-19 har rätt att ansöka om smittbärarpenning om de måste hålla sig hemma från arbetet och inte kan arbeta hemifrån, skriver regeringen i ett pressmeddelande och Försäkringskassan på sin hemsida.
 • 30/9: Sverige avser att bidra med 100 miljoner kronor till vaccin i låg- och medelinkomstländer. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.
 • 29/9: Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för besök på äldreboenden.
 • 29/9: Regeringen gör ändring i 50-personersgränsen.
 • 28/9: Socialstyrelsen informerar om vad som gäller efter att besöksförbudet på äldreboenden upphävs.
 • 25/9: Transportstyrelsen förlänger tillfälliga regler för teoriprov.
 • 25/9:  Regeringen har beslutat om två nya uppdrag till Arbetsmiljöverket med anledning av covid-19-pandemins påverkan på arbetsmiljön.
 • 24/9: Regeringen väljer att inte lätta på några restriktioner just nu, på grund av tecken på ökad smittspridning runt om i landet. Om smittspridningen fortsätter att öka kan i stället nya restriktioner införas, meddelar statsministern.
 • 23/9: Fler äldre på särskilt boende besväras av oro, ängslan och ångest i år jämfört med ifjol, enligt en undersökning från Socialstyrelsen. Personal inom äldreomsorgen och närstående säger att covid-19-pandemin och specifikt besöksförbudet har ökat besvären.  
 • 22/9: Folkhälsomyndigheten påminner om att följa rekommendationerna när det gäller träning och tävling. Detta då flera utbrott inom lagidrott förekommit.
 • 21/9: Utrikesdepartementet häver reseavrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien.
 • 18/9: Högskoleprovet genomförs den 25 oktober men i begränsad omfattning, meddelar Universitets- och högskolerådet. Det är bara den som inte tidigare har genomfört högskoleprovet som kan anmäla sig.
 • 18/9: Gravida ska inte ha arbetsuppgifter som gör att de exponeras för det nya coronaviruset slår Arbetsmiljöverket fast. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid.
 • 18/9: Fyra av fem har kvar antikroppar mot covid-19 efter fyra månader, visar en studie från Danderyds sjukhus. Av de 400 anställda vid sjukhuset som i våras hade antikroppar i blodet hade 82 procent fortfarande antikroppar vid ett uppföljande test.
 • 17/9: Bland studenter och medarbetare vid Campus Umeå är förekomsten av covid-19 mycket låg. Detta enligt en undersökning Folkhälsomyndigheten har utfört tillsammans med Region Västerbotten, Umeå Universitet och Försvarsmakten.
 • 17/9: Universitets- och högskolerådet planerar för högskoleprov i höst.
 • 15/9: Socialstyrelsen kommer att stödja regionerna med att analysera vilka vårdbehov som finns med anledning av pandemin. 
 • 15/9: Regeringen häver besöksförbudet på äldreboenden från och med 1 oktober.
 • 14/9: Utrikesdepartementet häver reseavrådan för Storbritannien.
 • 9/9: Utrikesdepartementet häver reseavrådan för Cypern.
 • 6/9: Regeringen föreslår en förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning, till 31 december (från 30 september).
 • 4/9: Folkhälsomyndigheten har ny information om symtom hos barn i förskoleåldern.
 • 4/9: Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för rehabilitering åt dem som lider av långvariga komplikationer efter genomgången infektion i covid-19.

 • 3/9: Folkhälsomyndigheten presenterar resultat från den tredje undersökningen av förekomsten av covid-19 i Sverige. Undersökningen visar att ingen av deltagarna  i undersökningen hade pågående infektion av covid-19.
 • 2/9: Personer som tillhör någon riskgrupp för svår sjukdom i influensa och de som arbetar i vård och omsorg bör prioriteras när vaccinationerna mot säsongens influensa startar i november, meddelar Folkhälsomyndigheten.
 • 1/9: Socialstyrelsen har gått igenom de utmaningar som vården, äldreomsorgen och socialtjänsten kan få hantera vid nya utbrott av covid-19. En sådan är att snabbt kunna stödja vården i en region med personal. Regioner och kommuner bedöms ha tillräckliga lager av personlig skyddsutrustning även för nya utbrott av covid-19. 
 • 1/9: Folkhälsomyndigheten har publicerat information om vilka åtgärder som kan bli aktuella under hösten. Möjliga åtgärder gäller bland annat lokala restriktioner och nya rekommendationer för vuxna som bor tillsammans med någon som har covid-19.
 • 31/8: Folkhälsomyndigheten har publicerat råd till äldre om nära kontakter.
 • 28/8: Folkhälsomyndigheten ska genomföra en fjärde nationell undersökning om förekomsten av covid-19 i Sverige.
 • 28/8: Enligt BRIS, Barnens rätt i samhället, är fler unga nedstämda i år än tidigare. Ämnen som dominerar bland samtalen till BRIS har varit nedstämdhet, familjen och familjekonflikter, att vara ung, vänner och att känna ångest.
 • 28/8: Antikroppstester för allmänheten införs den 1 september i Region Gävleborg och i Region Halland från oktober.
 • 28/8: De allmänna besöksrestriktionerna i Region Jämtland Härjedalens lokaler förlängs till den 28 februari 2021.
 • 27/8: All vård och planerade operationer för symtomfria personer över 70 återupptas i Region Kronoberg.
 • 27/8: Folkhälsomyndigheten föreslår i ett remissyttrande till regeringen att deltagargränsen för vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör höjas från 50 till 500 personer.
 • 27/8: Region Kronoberg har undersökt journalerna för de patienter som avlidit med covid-19 på länets sjukhus. Nästan alla hade minst två sjukdomar förutom covid-19.

Tidigare uppdateringar på Krisinformation.se

Tillbaka till Aktuellt

Uppdaterades