Myndigheterna om det nya coronaviruset

Enligt Folkhälsomyndigheten är sannolikheten mycket låg att det nya coronaviruset, 2019nCov, kommer att spridas i Sverige. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.
Undersökning av coronavirus på sjukhuset Charité i Berlin, Tyskland. Foto: Christophe Gateau/TT.

Utbrottet har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina men fall har upptäckts även i andra länder.  WHO klassar utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Det gör man eftersom utbrottet av viruset kräver att världens länder samordnar sina insatser.  Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Det första fallet av coronavirus i Sverige har bekräftats. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms ändå som mycket låg. Folkhälsomyndigheten beskriver hur de svenska rekommendationerna ser ut för den som misstänker att den kan ha smittats

Regeringen har beslutat att klassa viruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Denna åtgärd ska ge Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna möjlighet att snabbt ta beslut om karantän av smittade personer om det skulle bli nödvändigt. 

Råd vid resor till Kina

Utrikesdepartementet, UD, avråder från icke nödvändiga resor till Kina, med undantag för Hongkong och Macao. UD avråder sedan tidigare från alla resor till provinsen Hubei. Avrådan gäller tills vidare. 

Med icke nödvändiga resor menas turistresor och liknande. Du som redan befinner dig i området och har frågor om hur du ska agera kan kontakta UD-jouren på +46 8 405 5005. Där kan du få konsulärt stöd när som helst på dygnet.

Sveriges ambassad i Kina uppmanar svenskar på plats att noga följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Svenskar som befinner sig i Hubeiprovinsen uppmanas att ta kontakt med ambassaden genom att ringa +86 10 8531 1800 eller mejla ambassaden.peking@gov.se. Ambassaden uppmanar även alla svenska medborgare som befinner sig i Kina att anmäla sig till svensklistan.

Den som utvecklar luftvägssymtom inom 14 dagar efter vistelse i Wuhan bör uppsöka läkarvård och samtidigt informera sjukvårdspersonalen om sin vistelse i området.

För att begränsa spridning av viruset har kinesiska myndigheter stoppat resor till och från Wuhan och infört liknande restriktioner för ett antal städer i Hubei-provinsen. Det går inte att utesluta att myndigheterna vidtar ytterligare åtgärder framöver. För svenska ambassaders och konsulats information till resenärer i området, se länkar i anslutning till denna sida. 

Symtom och smittspridning

Tecken på infektion är luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. 
Mycket tyder på att coronaviruset till en början spridits från djur till människa. Nu vet vi att viruset även smittar genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, skriver Folkhälsomyndigheten. 

Den som har rest i ett område där smittan finns behöver inte kontakta sjukvården om hen känner sig frisk vid hemkomst. Får man symtom ska man kontakta sjukvården via telefon, till exempel via 1177 vårdguiden.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: