Så minskar du risken för ras och skred

Ta reda på hur stabil marken är där du bor eller bygger. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag finns det vissa saker att tänka på.
Så här kan det se ut efter en översvämning. Foto: Johan Eklund/MSB

Tekniska kontoret i din kommun kan svara på frågor om hur stabil marken är där du bor. Kommunen ska känna till var riskerna för ras och skred är så stora att förebyggande åtgärder måste sättas in. Dessa risker tar kommunen också hänsyn till när bostäder planeras och byggs.
Bor du nära en slänt mot ett vattendrag finns det några saker du bör tänka på:

  • Var uppmärksam på förändringar i slänten. Det kan till exempel handla om träd som börjar luta eller jordstycken som börjar glida.
  • Tippa inte ned trädgårdsavfall i slänten – det kan öka belastningen och kväva växtligheten som håller jorden på plats.
  • Även snöhögar som tippas i slänten kan öka belastningen och smältvattnet från snön kan erodera jorden.
  • Vatten som leds till en slänt kan gräva ut och spola bort jorden. Därför bör marken runt ledningens utlopp skyddas med grus.
  • Tunga föremål som parkerade bilar, schaktmassor och vedhögar kan belasta slänten och öka risken för ras och skred.

 
Läs mer om hur du skyddar dig mot ras och skred på Din Säkerhet.
 

Källa: Din Säkerhet

Publicerades