Eldningsförbud

Information om eldningsförbud i skog och mark. Om du planerar att elda, kontrollera om det råder eventuella eldningsförbud hos din kommun och din länsstyrelse. Du kan också kontakta den lokala räddningstjänsten för frågor om brandrisk och eldning. Innehållet i kartan uppdateras varje timme.
Uppdaterades

Varje länsstyrelse ansvarar själv för informationen om eldningsförbud råder i länets kommuner.

Elda aldrig om det råder eldningsförbud

Det finns två typer av eldningsförbud för skog och mark – eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. På din kommuns webbplats kan du få information om vad som gäller hos dig. Du hittar länkar till de olika kommunernas webbplatser under "Mer information" när du klickar på kommunerna i kartan. 

En kommun kan ha andra eldningsförbud eller regler för att exempelvis motverka skador på miljö och hälsa i tätbebyggt område eller skydda speciella byggnader. Information om sådana förbud söks hos respektive kommun. (Dessa visas ej i denna karta.)

Om det helt eller delvis saknas information för en kommun betyder det att tjänsten inte används av den länsstyrelsen, i det län som kommunen ligger i. Det kan ändå finnas ett eldningsförbud i kommunen. För mer information kontrollera med länsstyrelsen eller kommunen.

Källa: Länsstyrelsernas karttjänst eldningsförbud i skog och mark