Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelande

Gäller, Stockholms län

Viktigt meddelande till allmänheten i Stockholms län

Uppdaterad: 31 jul 2021 00:27

Viktigt meddelande till allmänheten i Stockholm i Stockholms län. Det brinner i en gammal industri på Liljeholmen Räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Stockholm.

Sveriges Radio

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Arbetet med krisberedskap omfattar händelser som drabbar stora delar av samhället.
Uppdaterades
Våra myndigheter ska vara förberedda på att fungera så normalt som möjligt även under en kris.

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Extraordinär händelse

Ibland används begreppet "extraordinär händelse". Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek – som vi sett flera exempel på de senaste åren – kan vara en extraordinär händelse. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande.

På samma sätt är det med omfattande strömavbrott. Under den kalla årstiden kan
elavbrott drabba hårdare än under sommaren.

Leva normalt även under hot

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner och länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer och näringsliv agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt, även om samhället inte fungerar som vanligt på grund av störningar.

Misslyckas de ansvariga med att lindra effekterna av en kris kan allmänheten förlora förtroendet för regering och myndigheter. Det kan i sin tur hota den nationella säkerheten och demokratin.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Mer om ämnet

  • Ett sårbart samhälle med stora resurser

    Livet i Sverige har troligen aldrig varit så tryggt och välordnat som det är i dag. Men vårt samhälle är fortfarande sårbart, om än på ett annat sätt än förr i tiden.

  • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

    VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

  • Utrymning

    Om det inträffar en händelse som hotar liv eller hälsa kan svenska myndigheter låta utrymma ett område eller en fastighet. Det kan ske vid exempelvis kärnkraftsolyckor, smittoutbrott, bränder eller naturolyckor.