Läkemedelsverket

Läkemedelsverket arbetar för att patienter, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt.
Uppdaterades

Läkemedelsverkets uppdrag

Läkemedelsverkets uppdrag är att godkänna, ge tillstånd och övervaka läkemedel och andra produkter inom läkemedelsområdet. De ska också se till att medicintekniska produkter är säkra och lämpliga för användning. I myndighetsuppdraget ingår även att kontrollera och övervaka kosmetiska produkter, tatueringsfärger och narkotika. 

Läkemedelsverket ansvarar dessutom för att ge producentobunden information om läkemedel till allmänheten, hälso- och sjukvård och andra myndigheter. 

Särskilt ansvar i kris

Läkemedelsverket är utsedd bevakningsmyndighet och har ett särskilt ansvar under krissituationer och vid höjd beredskap. Myndigheten ansvarar även för att via Giftinformationscentralen ge råd till allmänheten och sjukvården vid akuta förgiftningar.