Jordbävningen i Turkiet

En kraftig jordbävning har inträffat i Pazarcik i sydöstra Turkiet och norra Syrien. Svenskar i området uppmanas att följa lokala myndigheters råd och anmäla sig till svensklistan. Har du behov av konsulärt stöd eller söker kontakt med anhöriga på plats, kontakta generalkonsulatet i Istanbul per e-post på konsul.istanbul@gov.se eller UD-jouren i Stockholm på telefon +46 (0) 8 405 50 05.

Lilla Krisinfo

På Lilla Krisinfo finns information om händelser och kriser riktad till barn och unga. Informationen kommer från svenska myndigheter.

Oron i vår omvärld – så påverkas det svenska samhället

Livsmedelspriser, energisituationen och oro för krig. Rysslands invasion av Ukraina påverkar det svenska samhället på flera sätt.

Håll koll på väder- och trafikläget

Snöfall, blåst och plötslig ishalka kan göra det svårt att komma fram på vägarna. Nedfallna träd kan leda till strömavbrott. Håll dig uppdaterad om vädervarningar och trafikläget.

Energiläget i Sverige

Energisituationen i Europa och Sverige är ansträngd. Läs om hur det påverkar dig och vad myndigheterna gör åt saken.